Hoe gaat Pedicura Voetverzorging te werk.


Wanneer u voor het eerst bij Pedicura Voetverzorging komt zal er een kort of uitgebreid “voetonderzoek” (screening) verricht worden. Afhankelijk van uw klachten kost dit enige tijd.

Pedicure betekent: goede en professionele voetverzorging geven en behandeling van huid- en nagelaandoeningen. Ik werk volgens de geldende bedrijfsrichtlijnen en procedures en op vakkundige wijze volgens de code van de voetverzorger van het CvAE (per 1 januari 2018 BRAVO, branche diplomering voetzorg).

Pedicura Voetverzorging

Ripperdastraat 30
9902 GP Appingedam
Tel: 06-21394685
pedicuravoetverzorging@gmail.com


Organisaties waarbij Pedicura Voetverzorging is aangesloten.


Provoet

Ik ben aangesloten bij de branchevereniging Provoet, hier kunt u als consument ook terecht voor informatie over uw voeten. Ook kan Provoet bemiddelen wanneer er een geschil is ontstaan, deze bemiddeling is er om het geschil tussen beide partijen op te lossen zonder dat er een beroep gedaan wordt op de geschillencommissie. Hiervoor heeft Provoet een klachtenfunctionaris. Lees onderaan deze pagina de geschillencommissie en de algemene voorwaarden.

Onderaan de homepagina bij de handige links vindt u Provoet.

Procert

Als medisch pedicure sta ik in het kwaliteitsregister voor Pedicures (KRP). Zorgverleners en consumenten kunnen hier gericht zoeken naar pedicures, gespecialiseerd in de zorg. Voor zorgverzekeraars biedt registratie in het KRP garantie voor de kwaliteit van de geregistreerde pedicures. Om geregistreerd te blijven in het KRP moet men binnen een periode van 3 jaar een bepaald aantal accreditatiepunten behalen. Dit houdt in dat de pedicure gedurende deze 3 jaar verschillende seminars, congressen en workshops kan volgen, waaraan punten zullen worden toegekend.

Onderaan de homepagina bij de handige links vindt u Procert.

Eerstelijnszorg Appingedam (EZA).

De Huisartsen gevestigd in het gezondheidscentrum Appingedam zijn aangesloten bij de eerstelijnszorg Appingedam. Wanneer u diabetes type 2 heeft met zorgprofiel 2 of 3 en in aanmerking komt voor vergoeding uit de basisverzekering zal dit via de EZA geregeld worden met uw verzekering.

Onderaan de homepagina bij de handige links vindt u de EZA.

Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC).

Woont u niet in Appingedam en komt u in aanmerking voor vergoeding uit de basisverzekering omdat u diabetes type 2 heeft met zorgprofiel 2 of 3 dan is Pedicura Voetverzorging ook aangesloten bij de GHC.

Onderaan de homepagina bij de handige links vindt u de GHC.

Podotherapie OZG Locatie Delfzicht.

Wanneer u als diabetes type 2 patiënt bij de podotherapie in Delfzicht bent, dan kunt u uw behandeling bij Pedicura Voetverzorging laten verrichten om de kosten vergoed te krijgen vanuit de basisverzekering. Als u daarvoor niet in aanmerking komt bent u natuurlijk ook van harte welkom.

Onderaan de homepagina bij de handige links vindt u de Podotherapie OZG.

AGB register VEKTIS en de zorgverzekeraars.

Door het AGB register van VEKTIS ben ik bekend bij alle zorgverzekeraars. Als u geen diabetes type 2 met zorgprofiel 2 of 3 heeft, maar wel diabetes, reuma of een andere aandoening waardoor uw voeten verhoogde risico lopen kan het soms zijn dat u wel vergoeding krijgt van uw zorgverzekeraar. Dit is afhankelijk van uw aandoening en soms of u aanvullend verzekerd bent.

Kijk voor vergoedingen en AGB registratie onderaan de homepagina bij de handige links naar de zorgwijzer en AGB registratie VEKTIS.

Geschillencommissie.

Wanneer de beide partijen onderling en met bemiddeling van Provoet er samen niet uit komen dan ben ik aangesloten bij de geschillencommissie. Deze commissie behandelt het ingediende geschil en komt door onafhankelijk branchedeskundig advies tot een bindende uitspraak voor Pedicura Voetverzorging alsmede voor de cliënt.

Onderaan de homepagina bij de handige links vindt u de Geschillencommissie.

Algemene voorwaarden.

De algemene voorwaarden zijn een juridische omschrijving van hoe Pedicura Voetverzorging te werk gaat.

Onderaan de homepagina bij de handige links vindt u de algemene voorwaarden.